Ürün depolaması ve etkili soğutma, soğuk zincirin vazgeçilmez bir unsurudur. Bu doğrultuda bazı gıdaların uygun şartlarda dondurularak muhafaza edilmesi de büyük önem taşımaktadır. Ürünler deponuza donmuş olarak gelip muhafaza edilebileceği gibi taze gıda işleyip donuk olarak saklayacak ve sevk edecek de olabilirsiniz. Bu sürecin donmuş muhafazadan önceki adımı olan şoklama sürecini ilerleyen sayfalarımızda inceleyebilirsiniz.

Soğuk zincirin bozulmaması ve ürünlerin üretimden son tüketiciye ulaşana kadar ideal şartlarda muhafaza edilmesi sağlık için vazgeçilmez bir zorunluluktur.

Günümüz dünyasında yaşanan pandemi ve diğer doğal felaketler bize donmuş gıda muhafazasının önemini daha etkili bir şekilde hissettirmektedir. Toplumların temiz ve güvenli gıdaya sürekli erişimi için gıdaların uygun koşullarda işlenmesi, dondurulması, paketlenmesi ve soğuk zincir bozulmadan sevk edilebilmesi hayati önem taşımaktadır. Frigotek, bu süreçteki gereklilik ve zorunlulukların en üst seviyede sağlanması adına, her türlü gıda ve ürünler için, verimli, etkin, hijyenik, çevresel açıdan sürdürülebilirliği olan ve tesisinize uygun projeyi dizayn ediyor, üretim ve ürün tedariği süreçlerinden sonra anahtar teslim olarak size sunuyor.