Günümüz dünyasında, yakın geçmişte yaşanan pandemi ve doğal afetler nedeniyle gıdaları depolama ve ihtiyaç olduğunda kitlelere ulaştırmanın önemi daha etkili bir şekilde fark edilmiştir. Sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya ulaşabilme ihtiyacı hiç sona ermeyen sürekli bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı gidermek için gıdaların çok büyük soğuk depolarda muhafazası ve frigorifik araçlarla soğuk zincir bozulmadan sevk edilmesi gerekmektedir. Lojistik kuru ve soğuk hava depoları hızla yükselen bir eğri ile yatırım almaktadır.

Lojistik depoların en önemli farklılığı boyutları, farklı raf sistemleri ( mekik raf, push back, dar koridor, drive in, giydirme cephe… vb ) ürün giriş ve çıkışlarının takibinin gerekliliği ( ilk giren ilk çıkar prensibi gibi ) ve sevkiyat alanlarının boyut ve trafik hesaplamalarının doğru yapılmasının öneminden kaynaklanmaktadır. Lojistik amaçlı soğuk hava depoları çok fazla ürün ve araç trafiğine sahip olduğu için mutlaka konusunda uzman ekiplerin ortak çalışması ile projelendirilmelidir.