Tropik bölgelerde yetişerek tüm dünyada tüketilen muz, avokado gibi ürünler yeşil (olgunlaşmamış) durumdayken soğuk depolarda muhafaza edilirler. Ancak bu durumdayken tüketilmeleri mümkün değildir. Ayrıca hasat edildikten sonra da etilen salgılayan bu ürünler depolanırken mutlaka ortamdaki etilenin dışarı atılması ve içeriye taze hava sağlanması gereklidir.

Depolama sonrası pazara sunulmadan önce yeşil durumda olan ve 6 ila 8 hafta depolama süresi olan bu meyvelerin kontrollü olarak olgunlaştırılması gerekir. Bu işlem kontrollü olarak etilene maruz bırakıldıktan sonra kabuğundaki klorofil parçalanıp yeşilden sarıya dönen muz için sarartma olarak da adlandırılır. Depolama süreci muzun işletmeye geliş zamanı ve miktarına göre planlanırken sarartma süreci ise muzun pazara sevk planına ve miktarına göre yapılır. Zira sarartma işlemi minimum 3, maksimum 8 günde tamamlanacaktır.

Bu süreçler dikkatlice hesaplama ve planlama gerektirdiğinden, soğuk hava depoları ve sarartma (olgunlaştırma) odaları da mutlaka konusunda uzman kişilerce dizayn edilmelidir.

Frigotek, bu süreçteki gereklilik ve zorunlulukların en üst seviyede sağlanması adına, meyvelerin pazara iletilmeden önce olgunlaştırılması için, verimli, etkin, hijyenik, çevresel açıdan sürdürülebilirliği olan ve tesisinize uygun projeyi dizayn ediyor, üretim ve ürün tedariği süreçlerinden sonra anahtar teslim olarak size sunuyor.